Nieuws

Unieke boring van ruim 1000 meter!

09 oktober 2015

Vandaag wordt de grootste boring op de markt verricht op een leidingbouwproject van Ooms Construction door zijn lengte en diameter. Het project behelst het verleggen van een PWN drinkwatertransportleiding DN800. De N243 wordt verbreed waardoor de huidige leiding van PWN moet worden verlegd. Totale lengte van het tracé is 2800 meter. Het tracé wordt uitgevoerd in twee boringen (1065 meter en 590 meter) en het resterende deel in open ontgraving. Aan de uiteinden van het tracé sluiten wij aan op de bestaande leiding van PWN.

Unieke boring 

De leidingstreng bestaat uit 67 stalen buizen van elk 16 meter lang. Elke buis heeft een uitwendige coating van PE-bekleding en inwendig zijn de buizen gecementeerd. Middels lassen zijn de buizen aan elkaar verbonden. Ter hoogte van de lassen is achteraf zowel uitwendig als inwendig de bekleding hersteld.

Voor deze werkzaamheden zijn diverse onderaannemers voor ons aan het werk. De boring zelf wordt uitgevoerd door Van Vulpen. Er wordt een eerste ‘pilot-boring gemaakt die het boortracé exact kan uitzetten in X- Y-  en Z-richting. Dit is een kleine diameter. Hierna wordt het boorgat ‘geruimd’ tot circa 1,3 x de diameter van de buisdiameter om de leiding soepel in te kunnen trekken. Tijdens het boren wordt de boorgang in stand gehouden door de vloeistof bentoniet. Dit is een vloeibaar middel met de eigenschappen van de omliggende grond. Zo stort de boorgang tijdens het boren of intrekken niet in. De leidingstreng wordt gekoppeld aan de boorstangen van de boormachine die aan de andere kant van de boorgang staat. De leidingstreng wordt met een intrekboog voor het uittredepunt van de boring geleid. Met ongeveer 200 meter per uur wordt de boring ingetrokken. Het werk bevindt zich binnen de gemeente Koggenland, nabij de Jaagweg te Avenhorn.