Nieuws

Definitieve gunnig 'Reconstructie drie kruispunten N9'

10 april 2015

Opdrachtgever provincie Noord-Holland heeft het project 'Reconstructie drie kruispunten N9' definitief aan Ooms gegund.

Het project betreft 3 kruispunten op de N9-Terborchlaan, N9-Bergerweg en N9-Huiswaarderweg. Deze worden gereconstrueerd. Door het creëren van meerdere opstelvlakken wordt de huidige capaciteit vergroot. De verkeerslichten worden ook aangepast en veranderd. De doelstelling van dit project is het bevorderen van de veiligheid en doorstroming. Door de
herinrichting van de kruispunten van de N9 met de Terborchlaan, de Bergerweg en de
Huiswaarderweg worden de veiligheid en doorstroming verbeterd.

De start van de werkzaamheden in uitvoering is medio september 2015.