Nieuws

Openstelling A4 Steenbergen

21 november 2014

Door de milde winter van 2013-2014, de extra inspanningen van Combinatie A4 Steenbergen en de uitstekende samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta, kan de weg eind november 2014 opengesteld worden voor het verkeer. Eerder werd uitgegaan van maart 2015. Combinatie A4 Steenbergen, bestaande uit Boskalis Nederland, Mobilis (onderdeel van TBI) en Ooms Construction is verantwoordelijk voor de aanleg van de A4 tussen Halsteren en Dinteloord.A

A4 Steenbergen overzichtsfoto 2014 Ooms 

De nieuwe A4 in West-Brabant is een belangrijke corridor voor (vracht-) verkeer. Door de aanleg is één van de twee ontbrekende schakels in de verbinding tussen Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam gerealiseerd. De aanleg van de snelweg zorgt voor een ontlasting van het lokale wegennet.

Het project omvatte de volgende onderdelen:

  • lengte van de weg is 21 km (waarvan 6 km reeds aangelegd tussen Bergen op Zoom en Halsteren)
  • de weg heeft, van Bergen op Zoom tot Dinteloord, 2 x twee rijstroken
  • het 1e aquaduct van Noord-Brabant. Lengte vaarweg door aquaduct is 35 meter. Lengte verdiepte ligging voor wegverkeer is ongeveer 600 meter.
  • 5 viaducten
  • 2 bruggen
  • 2 onderdoorgangen voor onder meer landbouwverkeer

Daarnaast is geïnvesteerd in faunatunnels en ecoduikers en is ter hoogte van de Steenbergse Vliet de ecologische verbindingszone doorgezet.