CO2 Prestatieladder

Ooms Civiel heeft zich ten doel gesteld haar omzetgerelateerde CO2 uitstoot in de periode 2013 t/m 2017 met 15% te verminderen ten opzichte van het peiljaar 2012.

Deze uitstoot is gekoppeld aan omzet en type werk. Hoe dit wordt gerealiseerd kunt u hiernaast terugvinden in de PDF Organisatieplan Reductie CO2(gepubliceerd 26.6.2013).

Een aantal acties die genomen zijn of waar aan gewerkt wordt

 • Vermindering van het elektriciteitverbruik in de gebouwen met 10% door het aanbrengen van een spanningverlagende installatie. Aanvang 2010 voor het hoofdkantoor in Scharwoude.
 • Medewerkers zoveel mogelijk met elkaar mee laten rijden, carpooling.
 • Gebruik van groene stroom op werken.
 • Standaard dubbelzijdig printen, reduceren hoeveelheid printen, standaard op elke e-mail de opmerking na te denken c.q. waarschuwing onder aan de mails dat de mail niet onnodig uitgeprint moet worden.
 • Vermindering van het gasverbruik in de asfaltinstallatie te Schagen door het overkappen van het freesasfalt.
 • Vermindering van de perslucht lekkages in perslucht systemen.
 • Het inspecteren en repareren van beschadigingen in isolatiesystemen.
 • Een vermindering van het brandstofverbruik van de personeelskilometers door het autobeleid aan te passen.
 • Vermindering van de CO2 uitstoot, door bij de tankplaatsen prestatie verhogende toevoegingen toe te voegen.
 • Het verminderen van het gas en elektra verbruik van het hoofdkantoor door het optimaliseren van onze bronsystemen en asfaltzonnecollector voor ons hoofdkantoor.
 • Vermijden van te lang stationair draaiende motoren.
 • Juiste bandenspanning.
 • Toepassen van hoogfrequent verlichting.
 • Deuren dichthouden.
 • Verlichting uit.
 • Verkleinen van transportafstanden (bouwstoffen lokaal halen en verwerken).
 • Aanbieden CO2 reducerende maatregelen aan potentiële klanten en medewerkers. 

Indien u meer informatie wenst over bovengenoemde doelstellingen dan wordt u verzocht contact te zoeken met ons bureau Kwaliteit, Arbo & Milieu via kam@ooms.nl