Behoud van cultureel erfgoed

Waterbouwkundige restauratie is een vak apart. Ooms Construction draagt graag haar steentje bij als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed, met name als het gaat om het herstel van oude stuwen en sluizen en kademuren, maar ook vestingen, forten en molens. Restauratie is niet altijd voldoende. Soms moet een object worden versterkt of de fundatie worden aangepast. Dat vraagt, naast kennis en ervaring, om innovatieve oplossingen.

Als één van de weinige bedrijven in Nederland herstelt Ooms in eigen werkplaats houten sluisdeuren, die door de tand destijds zijn aangetast. Ook nieuwe houten deuren worden ambachtelijk gefabriceerd.