Disciplines

Ooms Construction is onderdeel van Strukton Civiel. Ooms is een innovatieve infraprovider met bijna 350 enthousiaste professionals. Ooms Construction opereert vanuit de volgende disciplines: Grond- en wegenbouw, Beton - en waterbouw, Leidingbouw, Restauratie.

 • Mobiliteit Mogelijk Maken

  Wegenbouw is van oudsher één van onze kernactiviteiten. Onder wegenbouw wordt ontwerp, aanleg en onderhoud van verhardingsconstructies, zoals snelwegen, provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen verstaan.

  Lees meer

 • Solide SluizenǀSterke DijkenǀVeilige Kusten

  We houden ons al bijna een eeuw bezig met onderhoud van kust- en oeverwerken langs de primaire en secundaire waterkering, onder andere langs de Hollandse kustlijn. Voor het succesvol uitvoeren van de kust- en oeverwerken kan Ooms vertrouwen op haar vakmensen en beschikken over eigen werkschepen en materieel.

  Lees meer

 • Zorg voor optimale doorstroming

  Persleidingen, rioleringen, water(transport)leidingen, koelwaterleidingen en leidingen in de procesindustrie (waaronder gas en stikstof): Ooms Construction voert deze toepassingen uit in uiteenlopende diameters en diverse materialen. Denk aan (voorgespannen) beton, beton met plaatstalen kern, kunststoffen, GVK, nodulair gietijzer en staal. Afhankelijk van de situatie wordt de techniek bepaald. Mogelijkheden zijn de open sleuf, gestuurd boren, gesloten front boringen of combinaties van deze technieken. We dragen niet alleen zorg voor de uitvoering, maar voorzien ook in de engineering en voorbereiding.

  Lees meer

 • Behoud van cultureel erfgoed

  Waterbouwkundige restauratie is een vak apart. Ooms Construction draagt graag haar steentje bij als het gaat om het behoud van cultureel erfgoed, met name als het gaat om het herstel van oude stuwen en sluizen en kademuren, maar ook vestingen, forten en molens. Restauratie is niet altijd voldoende. Soms moet een object worden versterkt of de fundatie worden aangepast. Dat vraagt, naast kennis en ervaring, om innovatieve oplossingen.

  Lees meer