Zandwinning

Zandwinning is heel belangrijk voor meerdere industrieën, daarom heeft Ooms een eigen zandwinningsfaciliteit in Hoorn. In deze faciliteit voor zandwinning voeren wij zand aan, slaan we het over en leveren wij het uit aan onze klanten of gebruiken het voor eigen werk. Dit zand wordt gewonnen door het gebruik van een zandzuiger op het IJsselmeer. Wat direct bijdraagt aan het vrijhouden van vaargeulen. Dit zand wordt onder andere gebruikt voor de aanleg van wegen, scholen, huizen, bedrijfspanden en dergelijke.

Zandwinning-Ooms

Winning van industriezand

De zandwinning is belangrijk voor veel industrieën, maar voornamelijk voor de bouw. Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, asfaltzand en metselzand wat veel in de bouw gebruikt wordt. Beton- en metselzand is een van de belangrijkste grondstoffen voor de bouw en hier is dan ook een grote vraag naar. Door deze grote vraag is het relatief schaars, daarom is het zuinig gebruiken en constant winnen van zand erg belangrijk. 

Zandwinning uit het IJsselmeer

Op veel plaatsen in Nederland wordt zand gewonnen voor het gebruik in de bouw, wij doen dit in het IJsselmeer. Door het opzuigen van zand blijven de vaargeulen op de juiste diepte en kunnen boten veilig blijven varen. In het IJsselmeer wordt er door meerdere partijen zand gewonnen waardoor het meer op de juiste diepte blijft. Tevens kan het zand goed gebruikt worden voor ophoog- en bouwdoeleinde. Na het opzuigen van het zand zal het worden gesplitst van grind en dergelijke en worden verwerkt tot in de bouw bruikbaar zand. 
Grote behoefte aan zand en grindIn de bouw wordt jaarlijks ontzettend veel zand en grind gebruikt, jaarlijks gaat dit om ongeveer 15 miljoen ton industriezand en 15 miljoen ton grind. Wanneer de economie groeit, groeit de vraag naar zand nog verder. Tevens wordt er veel zand gebruikt voor het ophogen van terreinen en het versterken van de Nederlandse kustlijn, dit gaat om vele miljoenen kubieke meters. Een klein deel van de zandwinning wordt door bedrijven in het buitenland gedaan, maar het meest zand wordt gewonnen in ons eigen land. 

Zandwinning geregeld door de Ontgrondingenwet

Het winnen van zand kan niet zomaar, daarom is de winning van grondstoffen vastgelegd in de Ontgrondingenwet. In deze wet is een beleid vastgelegd over het winnen van grondstoffen in Nederland. Tevens kan er alleen zand gewonnen worden wanner dit planologisch is ingepast. Ook is het belangrijk om te kijken naar de direct omgeving, het winnen van zand en andere grondstoffen kan heel vervelend zijn voor de omgeving en inwoners. Daarom is er door de overheid gekozen om de zandwinning voornamelijk plaats te laten vinden op zeeën (Noordzee) en meren in plaats van op het vaste land. Naast de omgeving wordt er natuurlijk ook rekening gehouden met het milieu, duurzaamheid, de natuur en de economie. Daarom wordt bij het winnen van zand onder andere gelet op op zaken als geluidsoverlast en lichthinder.

Meer informatie over de zandwinning aanpak van Ooms? Neem contact met ons op!