Wegenbouw & Grondbouw

Van oudsher vormen de aanleg en het onderhoud van wegenbouw de belangrijkste activiteiten van Ooms Civiel. Onder wegenbouw wordt de aanleg en het onderhoud van verhardingsconstructies, zoals snelwegen, provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen verstaan. Daarnaast leveren we wegenbouw oplossingen op het gebied van zwaarbelaste verhardingen, zoals start- en landingsbanen en bedrijfsterreinen op containerterminals.

Asfalteren Botlekbrug Ooms

 

Wegenbouw bij onstabiele ondergrond

De aanleg en onderhoud van plattelandswegen, voet- en fietspaden van asfalt of van andere verhardingsmaterialen stellen weer heel andere eisen op het gebied van wegenbouw. Voor gebieden waar de stabiliteit van de ondergrond gering is, hebben we wegenbouw oplossingen als het toepassen van lichtgewichtasfalt of asfalt dat kan meevervormen bij ongelijkmatige zettingen zonder te scheuren. Hoe groot- of kleinschalig ook, en ongeacht of contactvorm: het komt in orde. Daar zorgen wij voor met onze wegenbouw.

Moderne wegenbouw apparatuur

Ooms Civiel beschikt over zeer moderne asfaltmenginstallaties in Amsterdam, Schagen en Rotterdam. Deze installaties fabriceren gemodificeerde bitumen- en asfaltproducten die voldoen aan de hoogste maatstaven. Door de voortdurende innovatiedrang is inmiddels een groot aanbod van duurzame wegenbouw oplossingen voorhanden.

Ooms Civiel heeft de beschikking over moderne grondverzetmachines en meetapparatuur. Als uitgangspunt hanteren wij een gesloten grondbalans. Wanneer dit niet te realiseren is bemonstert Ooms Civiel de grond in eigen beheer, stelt het de kwaliteit vast en voert het af naar een erkende hergebruiklocatie of verwerkingsinstallatie.

Levensduur van wegenbouw producten

Ooms Civiel beschikt over levensduur verhogende verhardingsproducten (o.a. duurzaam asfalt) en speciale systemen die het mogelijk maken de levensduur van de verharding te voorspellen. Op deze manier kan het moment van onderhoud berekend worden. Van belang hierbij is de toelaatbare grens van deformeren of scheuren. Eén van deze systemen is het analytisch model SERPEM®. Voor het dimensioneren van verhardingen zijn naast SERPEM® ook andere programma’s beschikbaar zoals LCA, CAPA-3D, VEROAD, LEDFAA en APSDS. Door de aanwezige speciale producten, de rekenmodellen en de specifieke ervaring kan de divisie onderhoudsgarantieplannen met looptijden van drie tot vijftien jaar aanbieden.

Meer informatie over de wegenbouw aanpak van Ooms Civiel? Neem contact met ons op!