Ooms Materieel

Ooms Materieel omvat de materieel- en technische dienst van Ooms Construction. Op materieelgebied exploiteert Ooms Materieel al het GWW-materieel dat door Ooms Construction wordt gebruikt. Dit varieert van trilplaten tot asfaltspreidmachines en van waterpompen tot varend materieel.

Het onderhoud van het materieel gebeurt grotendeels in eigen beheer. Tevens beheert Ooms Materieel de vrachtauto’s van Ooms Transport en voert het onderhoudswerkzaamheden uit aan de asfalt- en bitumeninstallatie en zandoverslaginstallatie van Ooms Producten.

Vanuit de constructiewerkplaats in Scharwoude worden onderhoudswerkzaamheden aan materieel en installaties verricht en veel werkstukken voor projecten van Ooms Construction gefabriceerd.