Energie uit asfalt

Duurzame energievoorziening is niet meer weg te denken uit de samenleving. Inzet van duurzame energiebronnen speelt daarbij een voorname rol. In 2020 moet in 14% van de energiebehoefte worden voorzien door energie uit duurzame bronnen. Ooms Producten heeft ingespeeld op deze ontwikkelingen met Road Energy Systems®, een energiesysteem waarbij energie uit asfalt kan worden geëxploiteerd.

RES matten en buizen Ooms
RES Systeem aansluiting Ooms
RES asfaltmachine Ooms
RES asfalt afwalsen Ooms
 

Werking

Het Road Energy Systems® bestaat uit een asfaltzonnecollector waarmee energie in de bodem gebufferd wordt. Deze energie wordt vervolgens middels warmtepompen in de bebouwde omgeving gebracht. Hierdoor is het mogelijk gas te vervangen door thermische warmte. Tevens is het mogelijk om de koude uit het asfalt te benutten ten behoeve van koeling van gebouwen. Het voordeel hiervan is dat het verbruik van fossiele brandstoffen vermeden wordt en dat de CO2 uitstoot aantoonbaar drastisch afneemt. Road Energy Systems® zorgt voor regeneratie van energie in de bodem, zodat er een duurzame temperatuur/energiebalans ontstaat bij gebruik van de warmtekoudeopslag bij gebouwen.


Voordelen

Deze duurzame oplossing zorgt ervoor dat een gebouw duurzaam verwarmd en gekoeld wordt, zodat het een comfortabel en gezond woon- en werkklimaat krijgt. Bijkomend groot voordeel van dit systeem is de verlenging van de levensduur van de asfaltconstructie. De asfaltzonnecollector is onverbrekelijk verbonden en vormt dus één geheel met de totale asfaltconstructie. Bovendien resulteert de toepassing van Road Energy Systems® in bijzonder milieuvriendelijke sneeuw- en gladheidbestrijding.

Video

o60-lDoM00Y

Bijzonder stukje techniek onder Westfrisiaweg

Een stukje bijzonder techniek onder het begin van de Westfrisiaweg in Heerhugowaard. Deze weg heeft een ondergronds buizenstelsel. De buizen onttrekken warmte en kou uit de weg. Dit kan worden gebruikt door tachtig huishoudens. Dit project is een particulier initiatief van KODI. Klik hier voor het filmpje.