Publicaties

 • 03 juni 2013

  Performance of bitumen 70/100 obtained from different suppliers

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) C.P. Plug, A.H. de Bondt, H. Roos
  Gepubliceerd 5th European Asphalt Technology Associatio …
  Omschrijving Bitumen in Europe is produced according to the European bitumen specifications (EN 12591). Even if these specifications are met, the performance of a bitumen can substantially vary depending on the supplier.

  Download

 • 01 juni 2013

  PERFORMANCE OF BITUMEN 7

  Onderwerp Blanke bitumen
  Auteur(s) C.P. Plug, A.H. de Bondt, H. Roos
  Gepubliceerd 5th European Asphalt Technology Association conference, Braunschweig, Germany
  Omschrijving Bitumen in Europe is produced according to the European bitumen specifications (EN 12591). Even if these specifications are met, the performance of a bitumen can substantially vary depending on the supplier. This means that the current specifications for penetration grade bitumen have little correlation with the functional properties of asphalt concrete. In this study 5 different deliveries of bitumen 70/100 at 4 different asphalt mixing plants were anonymously collected and its functional properties were tested. The performed laboratory tests show that especially the fatigue life of the tested bitumen samples vary significantly. Correlations with functional asphalt characteristics indicate that this has influence on the performance of asphalt concrete in the field.

  Download

 • 20 juni 2012

  Twenty Years of Research on Asphalt

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) A.H. de Bondt
  Gepubliceerd 7th RILEM Conference on Cracking in Paveme …
  Omschrijving A proper road network is crucial for the economy. For the primary system, the motorways, this implies that it usage should be safe, the arteries should be spread around the economic centres and there should be an undisrupted traffic flow.

  Download

 • 04 juni 2012

  Development of a durable noise reducing thin surfacing for heavy traffic

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) C.P. Plug, A.H. de Bondt, N.C. Smits
  Gepubliceerd 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Ista …
  Omschrijving In densely populated areas, such as in the Netherlands, traffic noise is a major problem. To enlighten this problem, noise reducing thin surfacings were developed, which becam popular in urban areas roughly 10 years ago for (provincial) highways.

  Download

 • 22 mei 2012

  Bestekseisen dunne geluidreducerende asfaltdeklagen

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Rardy Schunselaar, e.a.
  Gepubliceerd CROW Infradagen 2012, Papendal
  Omschrijving In de loop van de jaren zijn de eisen aan de dunne geluidreducerende asfaltdeklagen aangescherpt en dan met name de eisen aan de geluidreductie en garantie op de levensduur. Dit document beschrijft reëel haalbare eisen.

  Download

 • 22 mei 2012

  Protocol voor het bepalen van de scheurgroeiparameters van asfaltmengsels

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) M.M.J. Jacobs, A.H. de Bondt, R. Khedoe, P.C. Hopman
  Gepubliceerd CROW Infradagen 2012, Papendal
  Omschrijving Het bepalen van betrouwbare scheurgroeiparameters van asfaltmengsels levert vaak problemen op. In de publicatie wordt een protocol gepresenteerd waarmee op een uniforme wijze scheurgroeiparameters van asfaltmengsels bepaald kunnen worden.

  Download

 • 01 mei 2012

  Onderzoek op duurzaamheid ZOAB

  Onderwerp Blanke bitumen
  Auteur(s) ir. C.P. Plug
  Gepubliceerd CROW infradagen mei 2012
  Omschrijving De levensduur van standaard ZOAB deklagen blijkt in de praktijk vaak tegen te vallen vanwege vroegtijdige rafeling en verlies van de geluidsreductie. Door Rijkswaterstaat zijn daarom ooit onderzoeken uitgevoerd naar een verlengde levensduur van ZOAB, wat resulteerde in het zogenaamde ZOAB+ mengsel met een verhoogd bindmiddelgehalte (van het type 70/100) en een afdruipremmer.

  Download

 • 28 november 2011

  Recovery of Sealoflex bitumen from asphalt concrete - State of the art

  Onderwerp Blanke bitumen
  Auteur(s) Ir. C.P. Plug
  Gepubliceerd Research & Development Department of Ooms
  Omschrijving There are several procedures available for the quantitative determination or recovery of bitumen in paving mixtures.

  Download

 • 01 juni 2011

  Gemodificeerd bindmiddel in de RAW-systematiek

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) R. Schunselaar, Ooms Construction bv
  Gepubliceerd Asfalt, nr. 2, juni 2011
  Omschrijving Met de invoering van de Europese normen voor asfaltmengsels is de keuze voor het bindmiddel voor asfaltbetonmengsels niet meer in de Standaard vastgelegd. Dus ook niet de gemodificeerde bindmiddelen. Om de gewenste functionele eigenschappen te krijgen wordt aangegeven hoe dit in het bestek kan worden opgenomen.

  Download

 • 12 oktober 2010

  Optimum bonding of thin asphalt overlays on porous asphalt

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Ir. C.P. Plug
  Gepubliceerd 5th World Congress on emulsions, Lyon, Fra …
  Omschrijving This paper describes the results of pull-off tests on cores drilled from trial sections laid down in the Netherlands in 2003.

  Download