Publicaties

 • 01 september 2014

  Jointless Asphalt pavements at integral Bridges

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Dr.ir. A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Geo Art September 2014
  Omschrijving The transition between the pavement on a bridge deck and the pavement laying on the natural soil has been a problem for a long time. If the asphalt pavement is simply paved without measures onto the bridge deck, one can expect after a few or even during one severe winter, that wide cracks become visible at the bridge end.

  Download

 • 01 juli 2014

  A brief introduction to polymer modified bitumen (PMB)

  Onderwerp Polymeerbitumen
  Auteur(s) Dr.ir. A.H. de Bondt, Ir. C.P. Plug
  Gepubliceerd Ooms Research & Development - Background information
  Omschrijving Two types of polymer are generally used to modify bitumen for road construction: plastomers and elastomers. EVA (Ethene-Vinyl-Acetate) and PE (Polyethylene) are examples of commonly used plastomers. SBS (Styrene-Butadien-Styrene) is the most used elastomer. Basically, plastomers increase the viscosity and stiffness of the bitumen. Elastomers also improve the elastic behavior of the bitumen.

  Download

 • 18 juni 2014

  NL-LAB: Onderzoek naar de voorspellende waarde van proef 62

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Arian de Bondt, Radjan Khedoe, Sandra Erkens, Jan Stigter, Berwich Sluer, Alex van de Wall
  Gepubliceerd CROW infradagen juni 2014
  Omschrijving Sinds 2008 werken we in Nederland met functionele eigenschappen voor asfalt beton. Hierbij wordt niet zo zeer op het “recept” van het asfalt gestuurd, als wel op de eigenschappen ervan die van belang zijn voor het gedrag in de weg. Het idee hierbij is dat, als je de relevante asfalteigenschappen voor goed gedrag in de weg vastlegt in plaats van een omschrijving van hoeveel van wat er in het mengsel moet worden toegepast, dit meer ruimte biedt voor innovatie en optimalisatie. De schakel tussen de gebruikte functionele eigenschappen en het gedrag in de weg is hierbij cruciaal. Sinds 2008 blijken de trends in eigenschappen op een aantal punten af te wijken van de verwachtingen vooraf. Dit roept vragen op: waren de verwachtingen verkeerd? Zit er iets fout in de opzet van het systeem of de relatie tussen functionele eigenschap en gedrag in de weg? Of meten we nu zoveel meer en beter dat we andere dingen zien? In het NL-LAB onderzoek wordt het antwoord op deze vragen gezocht. Er wordt gekeken naar de functionele eigenschappen van AC mengsels die op verschillende manieren geproduceerd zijn: gemengd en verdicht in het lab (I), gemengd bij de molen en verdicht in het lab (II) en gemengd in de molen en verdicht in de weg (III). Dit geeft inzicht in de invloed van de wijze van produceren op de functionele eigenschappen. Daarnaast worden de eigenschappen van het bitumen in de verschillende stappen gevolgd en wordt er op vast tijdstippen na aanleg opnieuw naar het materiaal uit de weg gekeken om het verloop van de eigenschappen in de tijd te volgen. Tenslotte wordt er natuurlijk gekeken naar het gedrag van het materiaal in de weg. In deze bijdrage wordt de opzet van het project besproken en wordt een doorkijkje gegeven naar de eerste resultaten.

  Download