Publicaties

 • 01 oktober 2008

  Anti-reflective cracking Design of (reinforced) asphaltic overlays

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Nr. 4 jaar 12 Geokunst
  Omschrijving Gezien het 25-jarig bestaan van de NGO is het interessant na te gaan, wat er is gedaan met het werk van promovendi op het gebied van geokunststoffen bij Technische Universiteiten in de afgelopen jaren. Het betreft hier de ‘impact’ op het gebied van bijvoorbeeld kennisniveau en gebruik in de markt, internationaal aanzien voor Nederland en natuurlijk niet te vergeten de persoonlijke ontwikkeling van de desbetreffende onderzoeker (promoveren heeft ook een educatief karakter). Voor zover ons bekend telt Nederland twee promovendi op het gebied van geokunststoffen. Beide zijn bestuursleden van de NGO: Arian de Bondt (voorzitter) en Milan Duskov (penningmeester. Een verslag van beide promovendi..

  Download

 • 01 juni 2008

  Fundamenteel experimenteel en numeriek onderzoek naar rafeling in ZOAB door waterschade

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Dr.ir. N. Kringos
  Gepubliceerd CROW Infradagen, Delft, juni 2008
  Omschrijving Rafeling is een complex fenomeen waarbij zowel de watergevoeligheid van de mastiek-steen, hechting en de watergevoeligheid van de mastiek zelf een belangrijke rol spelen. In deze bijdrage worden de conclusies van de eerste fase van het DWW project 2971 samengevat.

  Download

 • 01 januari 2008

  Nieuwe ontwikkelingen in de wegenbouw

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Dr.ir. A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Cursus georganiseerd door Faculteit Techni …
  Omschrijving Het doel van de toepassing van geokunststoffen in asfalt is het vertragen of voorkomen van scheurvorming in asfalt, door invloeden van onderliggende verhardingslagen (het doorgroeien van scheuren!).

  Download