Publicaties

 • 23 november 2006

  Integratie van duurzame energie in gebouwen

  Onderwerp Duurzame energie
  Auteur(s) Dr.ir. A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Presentatie, Delft, 23 november 2006
  Omschrijving Cursus georganiseerd door Stichting PostAcademisch Onderwijs met als cursusleider Prof.Ir. J.J.M. Cauberg.

  Download

 • 13 november 2006

  Generation and saving of energy via asphalt pavement surfaces

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Dr.ir. A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Fachbeitrag in OIB, 13 November 2006
  Omschrijving English translation of an Austrian article.

  Download

 • 01 augustus 2006

  Voegloze overgang stelt hoge eisen aan asfalt

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Ir. W.T. van Bijsterveld
  Gepubliceerd Land + Water, nummer 8, augustus 2006
  Omschrijving Voegovergangen vormen een noodzakelijke verbinding tussen kunstwerken en de wegsconstructie of tussen kunstwerken onderling.

  Download

 • 01 juni 2006

  Improved performance grouted macadams

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Ir. C.P. Plug
  Gepubliceerd Wegbouwkundige Werkdagen, Doorwerth, the N …
  Omschrijving From various studies it has been found that a grouted macadam is a good pavement design in situations where severe static loads appear.

  Download

 • 01 juni 2006

  De toegevoegde waarde van eindige elementenanalyses in de wegenbouw

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Ir. W.T. van Bijsterveld
  Gepubliceerd Wegbouwkundige Werkdagen, CROW Ede, juni
  Omschrijving In deze bijdrage wordt ook ingegaan op de rol van eindige elementenanalyses bij het opstellen van functionele (materiaal)specificaties voor bijzondere wegconstructies of belastingen.

  Download

 • 01 juni 2006

  Efficiënt functioneel asfaltonderzoek

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Ir. R.C. van Rooijen
  Gepubliceerd Wegbouwkundige Werkdagen, CROW Ede, juni
  Omschrijving In deze bijdrage zullen per functionele eis beschikbare relaties worden besproken. Hierbij wordt ook ingegaan op mogelijke extra en/of verbeterde functionele eisen voor asfaltmengsels in de toekomst.

  Download

 • 01 juni 2006

  Gekoppeld fysisch-mechanisch eindige elementen model voor waterschade in ZOAB

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Ir. N. Kringos
  Gepubliceerd Wegbouwkundige Werkdagen, CROW Ede, juni
  Omschrijving Het is van groot belang dat er fundamenteel inzicht wordt vergaard over de oorzaken van rafeling in asfalt.

  Download

 • 01 juni 2006

  De combinatiedeklaag verder verbeterd - hoogwaardige toepassingen combinatiedeklaag

  Onderwerp Blanke bitumen
  Auteur(s) Ir. C.P. Plug
  Gepubliceerd Wegbouwkundige Werkdagen, CROW Ede, juni 2006
  Omschrijving In deze bijdrage wordt aan de hand van laboratoriumonderzoek en twee praktijkprojecten behandeld hoe door middel van het toepassen van een polymeergemodificeerde bitumen in combinatie met een middelsterke mortel een combinatiedeklaag verder qua kosten-effectiviteit verbeterd is / kan worden.

  Download

 • 06 januari 2006

  Asfaltwapening - 13 jaar praktijkervaring op de A6

  Onderwerp Asfaltwapening
  Auteur(s) Dr.ir. A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Wegbouwkundige Werkdagen, CROW Ede, juni
  Omschrijving In deze bijdrage zijn de ervaringen beschreven, zoals die in de praktijk op de A6 bij Joure bij een semi-stijve verhardingsconstructie (asfalt op een zandcementstabilisatie) zijn opgedaan met 6 typen asfaltwapening (inclusief referentievakken) gedurende een periode van 13 jaar.

  Download

 • 01 januari 2006

  Voegloze overgangen van asfaltbeton voor integraalbruggen

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Ir. W.T. van Bijsterveld
  Gepubliceerd Cement 2006
  Omschrijving Toepassing van integraalconstructies voor viaducten en bruggen worden steeds meer erkend als een efficiënte oplossing

  Download