Publicaties

 • 01 september 1999

  Required properties of reinforcing products

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) Dr.ir. A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Background information, September 1999
  Omschrijving Reflective cracking is the phenomenon that cracks/joints propagate from an existing pavement into and through an overlay.

  Download

 • 25 mei 1999

  Anti-reflective cracking design of (reinforced) asphaltic overlays

  Onderwerp Asfalt
  Auteur(s) A.H. de Bondt
  Gepubliceerd Proefschrift A.H. de Bondt
  Omschrijving Reflectiescheurgroei in asfaltoverlagingen kan worden veroorzaakt door verkeer, temperatuurvariaties (dagelijks of seizoensgebonden) en/of ongelijkmatige bewegingen van het ondergrond; de laatste kunnen neerwaarts (zettingen), opwaarts (vorstheffing) of horizontaal (krimp van klei) gericht zijn. Tijdens het ontwerp van nieuwe verhardingsconstructies dient het potentiële risico van "reflectiescheurgroei" vanuit funderingslagen te worden meegenomen, door te streven naar een optimaal patroon van scheuren of voegen. Geringere afstanden tussen scheuren en voegen houdt namelijk in, dat de bewegingen bij de plaatseinden zullen afnemen (zowel verticaal als horizontaal); echter de buigstijfheid van de totale constructie zal minder worden, met een grotere doorbuiging bij een passerende asfalt tot gevolg. Voor het vertragen of tegenhouden van reflectiescheurgroei in asfaltoverlagingen, die aangebracht zullen worden op bestaande verhardingsconstructies die in een gescheurde staat verkeren, kunnen naast geoptimaliseerde of gemodificeerde asfaltmengsels, zogeheten "stress-relieving"of "reinforcing systems" worden gebruikt...

  Download