Funderingen

De samenstelling en mechanische eigenschappen van de fundering of onderbouw moet onderzocht worden op geschiktheid voor de desbetreffende toepassing.

Laboratoriumbeproevingen funderingen en onderbouw

Drukproef op gebonden fundering