Asfalt

Asfalt bestaat uit verschillende componenten zoals vulstof, zand, steenslag en bitumen.

Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de duurzaamheid qua milieu en levensduur van asfaltlagen. De levensduur van een asfaltlaag op een weg moet zodanig hoog zijn met de huidige belastingen, dat minder onderhoud noodzakelijk is om de weg operationeel te houden. Wegwerkzaamheden door onderhoud zorgen voor vertragingen en filevorming in het verkeer.

Niet alleen duurzaamheid in de vorm van levensduurverlenging is een issue, maar ook duurzaamheid gedurende de aanleg. De CO2 productiereductie tijdens aanleg is veelal ook gewenst. De levensduur van de weg kan worden verlengd met innovatief gemodificeerde asfaltmengsels. De modificaties van de mengsels worden gezocht in gebruik van nieuwe (high-tech) materialen, slim hergebruik, andere productietechnieken. Met gebruik van diverse laboratoriumopstellingen worden asfaltmengsels onderworpen aan diverse klimatologisch en/of mechanische testen.