Asfaltonderhoud Paxlaan Hoofddorp

Ooms Construction werkt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer aan het asfaltonderhoud op de Paxlaan in Hoofddorp. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van de geluidsreducerende asfaltdeklaag. De Paxlaan bevindt zich binnen de gemeente Haarlemmermeer in de woonkern Hoofddorp. Werkzaamheden binnen een woonkern hebben grote invloed op de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de omgeving. Ooms Construction zal op gepaste wijze omgaan met deze omgevingsfactoren gedurende de uitvoering van het werk.

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer
Locatie:
Paxlaan, Hoofddorp
Status:
In voorbereiding
Sector:
Grond & wegenbouw
pb_20160425D7200-0060

Planning

Werkzaamheden vinden plaats vanaf week 33 t/m week 35. Op donderdag 1 september (week 35) zijn de werkzaamheden afgerond. Een kort overzicht van de planning:

Week 33: Het frezen van de bestaande asfaltlagen en aanbrengen van nieuw asfalt. Vanaf 16 t/m 19 augustus zijn hierdoor stremmingen vanaf 19:00-07.00 uur. Overdag ondervindt u geen hinder.

Week 34:Straatwerkzaamheden en aanbrengen bus drempels. Hierdoor zal er overdag hinder zijn voor het verkeer, omdat er een halve rijbaan beschikbaar is. Tevens is er in de nacht van 22 augustus stremming vanaf 19:00-07:00 uur.

week 35: Aanbrengen deklaag op de kruispunten en aanbrengen markering. Hierdoor zijn er vanaf 29 t/m 31 augustus stremmingen vanaf 19:00-07:00 uur. Overdag ondervindt u geen hinder.

Spreekuur

Iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur is er vanaf week 33 in de bouwkeet op het werkterrein (Kajmunkweg) een spreekuur. Hier kunt u terecht voor al uw vragen en/of opmerkingen.