Aanpassing drinkwatertransportleiding DN800 Hoofddorp

Ooms Construction, divisie leidingbouw heeft in februari 2016 opdracht gekregen van PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland om een bestaande asbest-cement drinkwatertransportleiding DN800 voor een stalen leiding doorsnede 813x12.5 te vervangen.

Opdrachtgever:
PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland
Locatie:
Hoofddorp
Status:
Opgeleverd
Sector:
Leidingbouw
2016-03-30 14.08.36

Aanleiding

Aanleg fietstunnel (door de BAM) onder de N201 te Hoofddorp aan de Van Heuven Goedhartlaan.

Planning

Gunning: 22-02-2016
Start uitvoering: 03-03-2016
In gebruik name leiding: 03-05-2016
Oplevering werk: 20-05-2016

Specials

  • Het aanbrengen van stalen verlengstukken op een bestaande betonnen mantelbuis, doorsnede1200.
  • Toepassen van spanningsbemaling*** om opbarsten* van de bodem te voorkomen.
  • Het maken van een damwandkuip (ca. 5-7m diep vanaf maaiveld).
  • Het injecteren van bentoniet** (gelijktijdig met verwijderen damwanden) om opbarsten te voorkomen.
  • Het aanbrengen van een drinkwatertransportleiding conform de hygiënecode.

* opbarsten van de waterafsluitende kleilaag door opwaartse waterdruk vanuit het tweede watervoerende pakket (pleistoceen).
** Gel-achtige vloeistof die de verstoorde kleilaag hersteld om kwel (=ongeveer hetzelfde als opbarsten) te voorkomen.
***plaatsen van bemalingsfilters in het tweede watervoerende pakket.