SSA®: krachtig tegen vervorming

Waar wegen en bedrijventerreinen te kampen hebben met zeer zware belasting, zijn reguliere asfaltsoorten niet toereikend. Speciaal voor toepassingen op containerterminals, vrachtwagen opstelstroken en specifieke industriële terreinen ontwikkelende Ooms SSA® (Super Stabiel Asfalt).

Product

SSA is een asfaltmengsel met extreem hoge stabiliteit. De innovatieve receptuur, met toepassing van speciaal toeslagmateriaal en zeer zwaar gemodificeerd bindmiddel, zorgt ervoor dat het asfalt een zeer hoge weerstand heeft tegen vervorming, zowel door statische belasting als door wringing. De zeer hoge vervormingsweerstand is vergelijkbaar met die van een combinatiedeklaag (met cementslurry gevuld ZOAB). Desondanks ligt de gevoeligheid voor scheuren juist op hetzelfde niveau als gewoon asfalt.

Voordelen

  • Zeer hoge weerstand tegen vervorming
  • Goede weerstand tegen scheurvorming
  • In één gang aan te brengen, dus snelle uitvoering
  • Na afkoelen binnen enkele uren weer belastbaar

Specificaties

In SSA worden zeer hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt. Deze zorgen naast de extreem hoge stabiliteit voor optimale stroefheid, ook na vele jaren van intensief gebruik. SSA is leverbaar als tussenlaag (SSA 22 bind) en deklaag (SSA 11 surf).
Door toepassing van een specifiek voor dit doeleinde ontwikkeld bindmiddel, is een zeer zware modificatie mogelijk zonder dat de verwerkbaarheid daaronder lijdt.

Toepassing


SSA wordt toegepast op zeer zwaar belaste verhardingen, zoals de containerterminal van Euromax in Rotterdam (de zwaarstbelaste in Europa!), de vrachtwagen opstelstroken van de veerponthaven in Den Helder en enkele andere industriële terreinen die door zeer zwaar vrachtverkeer worden belast.

 

 

 

SSA Ooms

PDF Productfolder SSA