Zettingsproblemen

De ondergrond in Nederland - en dan voornamelijk het westen - bestaat veelal uit veen en slappe kleilagen. Door toename van het gewicht van asfaltverhardingen en de toegenomen verkeersbelasting, kan er lokaal flinke zetting optreden. Het gevolg: onveilige verkeerssituaties en/of permanent water op de weg. Vederfalt® biedt de oplossing. Vederfalt® is bedoeld als tussenlaag in asfaltconstructies met een slechte draagkrachtige ondergrond, zoals zettingsgevoelige secundaire wegen, opritten, opvullaag in asfaltconstructies, parkeerdekken en overgangsconstructies bij stootplaten in snelwegen.