Microville® op ZOAB: levensduurverlening

Er is een grens aan de levensduur van ZOAB-wegdekken. Maar wanneer de einddatum in zicht komt, is vervanging niet per se nodig. Met een nieuwe deklaag van Microville® op ZOAB kunt u de levensduur met 7 à 10 jaar verlengen. Bovendien realiseert u een substantiële verlaging van het verkeersgeluid.

Product

Microville® op ZOAB wordt een toeslagmateriaal toegepast voor blijvend zeer goede stroefheidseigenschappen. Tegelijk wordt een SBS-gemodificeerd bindmiddel toegepast, wat zorgt voor de duurzaamheid. Het relatief hoge percentage holle ruimte brengt een geluidsreductie van ca. 5 dB(A) in beeld ten opzichte van een conventionele deklaag (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen). Ook ten opzichte van het oude ZOAB wordt een substantiële verbetering van de geluidsreductie bereikt.

Microville® op ZOAB wordt aangebracht met een speciaal hiervoor ontwikkelde machine. Deze brengt in één gang het asfalt en een dikke, gemodificeerde bitumenemulsie aan. Deze emulsie dringt door in het verouderde ZOAB, verjongt het daarin aanwezige bindmiddel en zorgt tevens voor een uitstekende hechting met behoud van waterdoorlatendheid.

Voordelen

  • Herstel van stroefheid
  • Herstel (of: vergroten?) van geluidsreductie
  • Behoud van waterdoorlatendheid
  • Alle emulsie op de plaats waar het moet
  • Levensduurverlenging oud ZOAB met 7 à 10 jaar
  • Reductie van aanlegtijd en -kosten

Specificaties

Microville® op ZOAB wordt doorgaans aangebracht in een laagdikte van 20 mm. Het holleruimteniveau van ca. 20% en het steenskelet met korrels van maximaal 5 mm zorgen voor een aanzienlijke geluidsreductie.

Toepassing

Microville op ZOAB wordt toegepast op gerafeld of glad geworden ZOAB. Het oude ZOAB krijgt zo een nieuw jasje waardoor het weer jaren mee kan. Het product heeft zijn waarde inmiddels ruimschoots bewezen op rijkswegen, waar behoefte is aan een nieuwe ZOAB-laag.

PDF Productfolder Microville op ZOAB