Microville®: stil en duurzaam

In Nederland is wegverkeer één van de grootste veroorzakers van geluidshinder in de woonomgeving. Door toepassing van Microville® kan de geluidsproductie bij de bron sterk gereduceerd worden.

Product

Microville is een geluidsreducerende open dunne deklaag. In Microville wordt een toeslagmateriaal toegepast met extreem hoge weerstand tegen polijsten en tegen verbrijzeling. Dit zorgt ervoor dat het product blijvend zeer goede stroefheidseigenschappen heeft. Door een relatief hoog percentage holle ruimte wordt een geluidsreductie van ca. 4 dB(A) ten opzichte van een conventionele deklaag bewerkstelligd (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen).

In Microville wordt altijd een SBS-gemodificeerd bindmiddel toegepast, dat zorgt voor de uitstekende duurzaamheid. Microville wordt aangebracht met een speciaal hiervoor ontwikkelde machine. Deze brengt in één gang het asfalt en een dikke, gemodificeerde bitumenemulsie aan.

Voordelen

  • Duurzame geluidsreductie
  • Sterke vermindering van spat- en stuifwater
  • Duurzame stroefheid
  • Geen zwarte omliggende wegen: door geavanceerd aanlegprocedé komt emulsie alleen op de plaats waar ze móet komen

Specificaties

Microville wordt aangebracht in een laagdikte van 25 mm. Microville op ZOAB doorgaans in een laagdikte van 20 mm. Bij toepassing van Microvillle worden aan het onderliggende asfalt geen specifieke eisen gesteld. Alleen bij bijvoorbeeld sterke spoorvorming zal eerst moeten worden profielgefreesd of een uitvullaag worden aangebracht.

Toepassing

Microville is toepasbaar op provinciale wegen, wegen binnen de bebouwde kom en rijkswegen.

PDF Productfolder Microville