Deciville (ES / EL / Plus / Rood): alleen winnaars

Omwonenden willen een stille weg. Weggebruikers willen een stille en veilige weg. En u, als opdrachtgever/wegbeheerder, wil een veilige, stille weg die bovendien duurzaam is en zonder extra aanpassingen (normaal strooiregime, periodiek reinigen niet nodig) te beheren is. Al die eisen vindt u terug in één product: Deciville. Een product met meerdere winnaars.

Product

Deciville is een geluidsreducerende semi-dichte dunne deklaag. Dit effect wordt deels bereikt door gebruik van steenslag met relatief kleine maximale korrelmaat en gunstige korrelvorm, deels door de fijn verdeelde holle ruimte in het asfalt, wat een geluidsreductie genereert tot ca. 6 dB(A) ten opzichte van gewoon asfalt. In het product zit een SBS-gemodificeerd bindmiddel. Type en zwaarte van de modificatie kunnen worden afgestemd op de toepassing.

 

Voordelen

  • Duurzame geluidsreductie
  • Vermindering van spat- en stuifwater
  • Duurzame oppervlakeigenschappen (stroefheid en remvertraging)
  • Ook in gekleurde variant leverbaar
  • Extra goede weerstand tegen wringend verkeer (Deciville Plus)
  • Normaal strooiregime, periodiek reinigen niet nodig
  • Positieve geluidsbeleving door bewoners (nog gunstiger dan gemeten waarde)

Specificaties

Deciville wordt gewoonlijk aangebracht in een laagdikte van 25 mm.
Zowel op een gefreesde ondergrond als op een bestaande of nieuwe asfaltlaag kan Deciville worden verwerkt. De enige eis waaraan aan de ondergrond moet voldoen, is dat deze redelijk vlak is. Bij bijvoorbeeld sterke spoorvorming zal eerst moeten worden profielgefreesd of een uitvullaag worden aangebracht.

Deciville EL heeft een extra lange levensduur en een Cwegdek van ruim 4 dB(A), bij 50 km/u en lichte motorvoertuigen.

Toepassing

Deciville heeft zich gedurende 10 jaar bewezen op provinciale en binnenstedelijke wegen. Ook de oudste vakken, aangelegd in 2004, zijn nog steeds in goede staat.

PDF Productfolder Deciville