SolaRoad®: stroom uit wegdek

Het wegdek als een groot zonnepaneel? Vier partijen, Strukton Civiel, TNO, Provincie Noord-Holland en Imtech, brengen die toekomst dichterbij met de ontwikkeling van SolaRoad®. In het najaar van 2014 ging een pilotproject van start aan de N203 in Krommenie: een deel van een fietspad is uitgevoerd met SolaRoad®.

Product

SolaRoad® is een weg die ook als zonnepaneel werkt. Dit maakt het mogelijk om binnen de ruimte die we nu toch al voor verharde oppervlakken gebruiken ook nog, zonder enige visuele hinder, zonne-energie op te vangen en om te zetten in elektrische energie. Deze kan vervolgens gebruikt worden voor uiteenlopende energievragers zoals wegverlichting, verkeersinstallaties, maar ook huishoudens en elektrisch rijden.

SolaRoad®  is nog in ontwikkeling. Onderzoek op het gebied van prefabricagetechnieken, materiaalkeuze, energiedistributie, (maatschappelijk) business model, maar ook gebruikersvragen die voortkomen uit de pilot bij Krommenie staan op het programma.

Voordelen

  • Energiewinning
  • Geen visuele hinder
  • Duurzaam

Specificaties

SolaRoad® bestaat uit elementen. Elk element bestaat uit een betonnen plaat van circa 3,5 x 2,5 meter, afgedekt met lichtdoorlatend gehard glas, waarvan de oppervlakte stroef is gemaakt met een coatingsysteem. Onder de toplaag bevinden zich zonnecellen. In de elementen is de nodige elektronica verwerkt om het optimale rendement uit de zonnecellen te kunnen halen. Bijzondere aandacht besteden we aan het beperken van de invloed van lokale of bewegende schaduwwerking, bijvoorbeeld door wegmeubilair of weggebruikers. Daarnaast zorgt de elektronica voor een goede elektronische koppeling met het net.

Toepassing

Elektriciteitsopwekking in vooralsnog in fietspaden.

Kijk ook eens hier voor meer informatie over SolaRoad.

SolaRoad reclame foto Ooms

PDF Productfolder SolaRoad