Road Energy Systems®: koude/warmte opslag

Wegen die energie opwekken klinkt als iets uit de toekomst? Ooms Producten brengt die toekomst dichterbij dan u denkt!

Product

Road Energy Systems®  haalt energie uit asfalt. Het systeem bestaat uit een asfaltzonnecollector waarmee energie in de bodem gebufferd wordt door middel van koude/warmte opslag, en vervolgens kan worden benut voor bijvoorbeeld het verwarmen en koelen van gebouwen. Bijkomend voordeel van dit systeem is de verlenging van de levensduur van de asfaltconstructie. Bovendien resulteert de toepassing van Road Energy Systems® in bijzonder milieuvriendelijke sneeuw- en gladheidbestrijding.

Voordelen

  • Energiewinning
  • Sneeuw- en gladheidsbestrijding
  • Duurzaam

Specificaties

Road Energy Systems®  is een energiesysteem waarbij energie uit asfalt kan worden geëxploiteerd. Het bestaat uit een asfaltzonnecollector (zie PDF voor uitleg) waarmee energie in de bodem opgeslagen wordt door koude/warmte opslag. Deze energie wordt vervolgens met warmtepompen in de bebouwde omgeving gebracht. Hierdoor is het mogelijk gas te vervangen door thermische warmte. Tevens is het mogelijk om de koude uit het asfalt te benutten ten behoeve van koeling van gebouwen. Het voordeel hiervan is dat het verbruik van fossiele brandstoffen vermeden wordt en dat de CO2 uitstoot drastisch afneemt. Road Energy Systems®  zorgt voor regeneratie van energie in de bodem, zodat er een duurzame temperatuur/energiebalans ontstaat bij gebruik van het systeem bij gebouwen.

Toepassing

Als duurzame verwarming/ koeling van (bedrijfs)gebouwen of als hellingbaanverwarming van opritten en viaducten in de winter.

Kijk ook eens hier voor meer informatie over het RES-systeem.