WMA met schuimbitumen: emissiearm geproduceerd

De behoefte aan duurzaamheid in de infrasector neemt onverminderd toe. Ooms Producten ontwikkelt innovaties die op duurzame leest zijn geschoeid. Neem de lage temperatuur technologie voor WMA met schuimbitumen.

Product

Asfalt wordt traditioneel bij hoge temperaturen geproduceerd. Door het toepassen van schuimtechnologie bij het product WMA met schuimbitumen, kan de temperatuur worden teruggebracht, zonder vermindering van de kwaliteit. Dit ‘Warm Mix Asfalt’ kan geproduceerd worden bij temperaturen van 100 tot 120 ºC (120 tot 140 ºC bij toepassing van een polymeer gemodificeerde bitumen). Hierdoor wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd plus een lagere uitstoot van CO2 en (fijn)stof.

Voordelen

  • Minder benodigde energie bij asfaltproductie
  • Lagere uitstoot van CO2 en (fijn)stof
  • Langere levensduur
  • Snellere openstelling voor verkeer
  • Lagere temperatuur, wat oxidatie en veroudering van bitumen tegengaat

Specificaties

Schuimtechnologie is gebaseerd op het verschuimen van bitumen in combinatie met aanvullende additieven, waardoor het mogelijk wordt asfalt te mengen bij lagere temperaturen. Bitumenonderzoek heeft aangetoond dat het bindmiddel tijdens de asfaltproductie langer ‘jong’ blijft als ze bij lagere temperaturen wordt geproduceerd. Dit komt de levensduur van het asfalt ten goede. Het proces doet niets af aan de kwaliteit van het asfalt: deze blijft net zo sterk als die van conventioneel geproduceerd asfalt.

Toepassing

Asfalt met WMA met schuimbitumen kan in alle gebruikelijke AC base, bind en surf asfaltmengsels worden toegepast met de gebruikelijke garantiebepalingen.