24Safe | samen scherp op veiligheid

Strukton Civiel 24Safe is het uniforme veiligheidsprogramma van Strukton Civiel en alle deelbedrijven. Het programma omvat eisen, regels en richtlijnen voor veilig werken en richt zich op medewerkers, ingehuurde krachten, onderaannemers, opdrachtgevers en omgeving.

Id3XMCaEbhU

Onze ambitie

Niemand raakt gewond.

Onze missie

Samen scherp op veiligheid.

Onze visie

  • Het is onze overtuiging dat niets wat wij doen het waard is om gewond door te raken.
  • Veilig werken maakt integraal onderdeel uit van het vakmanschap van onze mensen en de mensen waarmee we samenwerken. Veiligheid is verankerd in de genen van onze organisatie.
  • Veiligheid is voor ons een essentiële voorwaarde voor succes.
  • Onze werkwijze wordt gekenmerkt door:

 STRC14001-01 icons in rij

Onze waarden en normen

  • Veiligheid is een permanente waarde en geen tijdelijke prioriteit.
  • Veiligheid begint bij jezelf. Het draait om 'ons', niet om 'hen'. Het gaat om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het bespreken van (on)veiligheid met elkaar. Hierbij staan we open voor feedback en we gaan daar op een professionele en respectvolle manier mee om.
  • We hebben de verantwoordelijkheid om onze eigen veiligheid en die van anderen te beschermen en elkaar alert te maken en te houden op risicovolle situaties.
  • We zorgen dat wijzelf en anderen leren van onze veiligheidservaringen. We delen informatie om risico’s te beheersen en herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Onze houding ten opzichte van veiligheid is positief, opbouwend en met het oog op het goede. Echter bij schending van veiligheidsvoorschriften en –regels die wij met elkaar hebben afgesproken, zijn we scherp en hanteren we een “zero tolerance principe”.

Ons gouden principe geldt altijd … 24Seven.

“Begin niet met werken als de veiligheidsmaatregelen niet bekend, gedeeld en georganiseerd zijn.”

 24Safe_payoff_RGB

Download hier ons veiligheidsboekje

24Safeveiligheidsboekje_afbeelding