Ooms Producten

Ooms Producten is een onderdeel van Strukton Civiel. Deze tak van de onderneming houdt zich met name bezig met asfalt- en bitumen(emulsie)productie, zandwinning en hergebruik en de implementatie van nieuwe asfaltmengsels.