Opslag en overslag wegenbouwmaterialen

Zandopslag Schelphoek
Opslag wegenbouwproducten
Opslag overslag wegenbouw producten
 

Ooms Producten beschikt in Hoorn over een locatie waar korrelvormige wegenbouwproducten in voorraad worden gehouden, overgeslagen en verhandeld. Met het eigen zandzuigschip ‘Nieuw Hoorn’ wordt zand uit het IJsselmeer gewonnen en onder KOMO-certificaat verkocht aan Zandexploitatie West-Friesland. Dit zand wordt op grote schaal toegepast in aanvullingen en ophogingen in gww-projecten.

Naast meerdere soorten zand worden secundaire bouwstoffen als
puin- en asfaltgranulaat op het terrein in Hoorn opgeslagen en van daaruit verhandeld.

Zandwinning

Opslag van het met eigen schepen gewonnen zand ten behoeve van eigen gebruik of de levering aan derden.

Opslag bouw- en sloopafval

Inzameling van bouw- en sloopafval en verwerking tot BSA-granulaat. BSA-granulaten, zoals menggranulaat (50% metselwerkgranulaat en 50% betongranulaat) worden als secundaire bouwstoffen in de bouw gebruikt. Voor de productie en levering hiervan heeft Ooms Producten het KOMO-certificaat.

Grondbank West-Friesland

Grondbank West-Friesland VOF bemiddelt tussen marktpartijen en zorgt voor de opslag, handling en bemonstering van (licht) verontreinigde grond. Het bedrijf is een samenwerking tussen HVC Deelnemingen BV, Ooms Construction BV en de NV Grondbankcombinatie.

Locatie Hoorn Schelpenhoek

Schelpenhoek 1, 1621 MK Hoorn