Productie polymeergemodificeerd bitumineus bindmiddel

Voorraadtanks Schagen
 

Conventionele bitumen versus polymeergemodificeerd bitumineus bindmiddel

Asfalt wordt op grote schaal toegepast in de wegenbouw. Het bindmiddel in asfalt, bitumen, zorgt ervoor dat op hogere temperaturen het asfalt verwerkbaar is en bij lagere temperaturen zo stijf wordt dat verkeersbelasting kan worden opgevangen. Echter, onder zomerse weersomstandigheden wordt asfalt weer warm en daardoor gevoelig voor vervorming. Omgekeerd wordt asfalt met 'standaard' (conventionele) bitumen onder winterse omstandigheden en dus lage temperaturen bros, waardoor de kans op scheurvorming toeneemt. Naarmate het asfalt ouder wordt, wordt ook de brosheid en daarmee de scheurvormingsgevoeligheid groter. Door het gewone bitumen in asfalt te vervangen door polymeergemodificeerd bitumineus bindmiddel, kunnen de eigenschappen van dat asfalt aanzienlijk worden verbeterd. Toepassing van deze bindmiddelen kan, bij gelijkblijvende laagdiktes, leiden tot een langere levensduur. Omgekeerd kunnen laagdiktes worden gereduceerd bij gelijkblijvende levensduur.

Productieproces SEAL-O-MAT

SEAL-O-MAT is een procestechnologie van Ooms Producten bv waarmee polymeerbitumen geproduceerd wordt. Sealoflex®, Sealofill® en Sealoflex® SC-4 (de belangrijkste component van GridSeal®) worden volgens de SEAL-O-MAT technologie kosteneffectief en efficiënt geproduceerd door Ooms Producten bv. De SEAL-O-MAT technologie vormt de basis van het proces waarmee deze speciale en hoogwaardige bitumenproducten geproduceerd worden. De basisgrondstoffen (ingrediënten), additieven, curingtijden, temperaturen,  type menger en de instellingen van de menger zijn hierbij de beslissende factoren.

De focus ligt op het leveren van producten die voor de eindgebruiker (wegbeheerder en maatschappij) de hoogste waarde hebben; kortom de juiste kwaliteit (eigenschappen) voor een redelijke prijs. Dit onderscheidt het Sealoflex®-productenspectrum van standaard (conventionele) polymeerbitumina. De klant wordt hierbij ook ontzorgd door een hoog technisch serviceniveau (begeleiding) bij de toepassingen in de praktijk.

Blank bindmiddel

Ten behoeve van gekleurd asfalt worden in de productie-eenheid ook volgens eigen recept verschillende kwaliteiten blank bindmiddel geproduceerd.

Snel kunnen leveren

Naast de bindmiddelfabriek is er ook een productie-eenheid voor bitumenemulsies, al dan niet polymeergemodificeerd. De geproduceerde bindmiddelen en emulsies kunnen worden opgeslagen in een groot arsenaal aan voorraadtanks met verwarming en homogeniseervoorziening. De totale opslagcapaciteit voor deze producten bedraagt ca. 2000 ton. Door de grote opslagmogelijkheden, het speciale productieproces, de flexibele instelling en de grote ervaring op dit gebied, kan Ooms Producten altijd snel inspelen op vragen uit de markt.

Verkoop

In de Benelux worden de bovenstaande producten door BituNed verkocht, in Europa is Ooms Producten Europe hier de aangewezen partij voor en in de rest van de wereld is Ooms PMB distribiteur.