Restauratie

Ooms Construction heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van restauraties van sluizen, stuwen, kademuren, bruggen en andere waterbouwkundige constructies. Het beleid van Ooms is erop gericht dat restauraties zo hoogwaardig mogelijk worden uitgevoerd. Onze ervaring gebruiken we dan ook om de klant hierbij te helpen.

Restauratie sluis Ooms
Stuwen bergen op zoom Ooms
Geervliet Sluisje Ooms
Dirksland SAS Ooms
 

Waterbouwkundige restauratie is een vak apart en Ooms Construction heeft bewezen dit te verstaan, specifiek op het gebied van restauratie en onderhoud van gemetselde constructies, constructies met natuursteen, hout en metaal.

Deze specialistische restauratiekennis en -ervaring op het gebied van restauratie blijken ook essentieel bij werken van meer waterbouwkundige aard, zoals het herstel van vestingen, forten en molens. Restauratie is niet altijd voldoende. Soms moet een object worden versterkt of de fundatie worden aangepast. Dat vraagt, naast kennis en ervaring, innovatieve oplossingen.
Ooms Construction gaat graag de restauratie uitdaging met u aan.