Beton- en waterbouw

Naast de sector grond- en wegenbouw heeft Ooms Construction zich door de loop van de jaren heen ontwikkeld op diverse gebieden in de beton- en waterbouw. We houden ons al bijna een eeuw bezig met onderhoud van kust- en oeverwerken langs de primaire en secundaire waterkering, onder andere langs de Hollandse kustlijn. Voor het succesvol uitvoeren van de kust- en oeverwerken kan Ooms vertrouwen op haar vakmensen en beschikken over eigen werkschepen en materieel.

Tolhuissluis Stalen Sluisdeuren Ooms
Asfaltmat zakt in water Ooms
Marina Kaap Hoorn vullen zinkstukken Ooms
Dijkbekleding Havendam Lemmer 2 Ooms
 

Ter voorkoming van bodemerosie brengen wij zinkstukken en steenbestortingen aan. Daarnaast onderzoekt Ooms Construction al jaren de toepassingsgebieden van asfalt voor de waterbouw. In eigen laboratorium worden producten ontwikkeld en getest. Wetenschappelijke kennis, ook op het gebied van schademechanismen en praktische ervaring leidden tot bijvoorbeeld de productie van asfaltmatten, gietasfalt en elastocoast.
De afgelopen decennia zijn wij (mede door de moderne contractvormen zoals prestatie- Design&Construct- en UAV-GC contracten) ons meer en meer gaan toeleggen op beheren en onderhouden van (beweegbare) kunstwerken, vaarwegen en kustverdedigingen. Wij hebben hierdoor ruime ervaring met langlopende onderhoudscontracten en het verzorgen van een passende oplossing om de levensduur van bewegingswerken en opleggingen voor bruggen en sluizen te verlengen. Hierbij combineren wij traditioneel vakmanschap met hightech oplossingen voor civiele, elektrotechnische en werktuigbouwkundige vraagstukken.

Daarnaast realiseert Ooms Construction haveninrichtingen, kadeconstructies en oeverbescherming middels damwandconstructies. Dit doen we in zowel getijdegebied als het binnenwater. Ook voeren we renovaties en restauraties uit aan (grote) waterbouwkundige constructies zoals sluisdeuren (hout en staal), remmingwerken en (gemetselde) kademuren en sluiskolken.