Ooms Construction

 • Grond- en Wegenbouw

  Wegenbouw is van oudsher een van onze kernactiviteiten. Onder wegenbouw wordt de aanleg en het onderhoud van verhardingsconstructies, zoals snelwegen, provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen verstaan.

  Lees meer

 • Beton- en waterbouw

  Ooms Construction houdt zich al bijna een eeuw bezig met onderhoud van kust- en oeverwerken langs de primaire en secundaire waterkering, onder andere langs de Hollandse kustlijn.

  Lees meer

 • Leidingbouw

  Persleidingen, rioleringen, water(transport)leidingen, koelwaterleidingen en leidingen in de procesindustrie (waaronder gas en stikstof): Ooms Construction voert deze toepassingen uit in uiteenlopende diameters en diverse materialen.

  Lees meer

 • Restauratie

  Ooms Construction heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van restauraties van sluizen, stuwen, kademuren, bruggen en andere waterbouwkundige constructies.

  Lees meer