MVO Beleid

Ooms Producten levert diensten, producten en concepten op het gebied van infrastructuur. Dat zet ons midden in de maatschappij; we gebruiken grond- en hulpstoffen, veroorzaken afval en emissies en vragen bij onze werkzaamheden veel van onze mensen. Vanuit die rol zijn wij dus ook verantwoordelijk voor mens en omgeving. Daarom werken we aan verbetering van de veiligheid, vermindering van de milieubelasting en inpassing in de omgeving. Telkens een stap verder. Al deze aspecten staan in onze besluitvorming op gelijkwaardig niveau.

Als we spreken over onze verantwoordelijkheden ten opzichte van mens en omgeving dan hebben we het over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Kortweg: ons MVO-beleid. Met dit beleid willen we laten zien dat duurzaamheid geen groen plakkertje op de buitenkant van ons bedrijf is, maar dat het is geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen.

Samengevat vinden we:

  • dat wij zowel op het gebied van milieu als op het gebied van arbeids- en mensenrechten moeten streven naar duurzame verbetering, zowel binnen ons eigen bedrijf als in de keten waarvan wij deel uitmaken.
  • dat wij op dit gebied moeten samenwerken met andere relevante partijen (van opdrachtgevers tot collega-bedrijven en kennisorganisaties).
  • dat de inspanningen en resultaten van ons MVO-beleid aantoonbaar en meetbaar moeten zijn.