KAM

Bij uitvoering van werkzaamheden is de zorg voor Kwaliteit, ARBO en Milieu, kortweg KAM, van groot belang. Immers als de kwaliteit, zowel technisch als organisatorisch, goed is hebben we een tevreden opdrachtgever. Als de arbeidsomstandigheden goed zijn hebben we tevreden medewerkers en als de omgeving waarin wij opereren zo min mogelijk wordt beïnvloed is de samenleving ook tevreden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor Strukton Civiel Regio West staat KAM-zorg daarom ook synoniem aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 
Binnen Strukton Civiel Regio West wordt de KAM-zorg centraal gecoördineerd door het KAM-bureau. De medewerkers zijn fulltime bezig met alle aspecten van KAM-zorg; ervaring en kennis zijn hierbij van groot belang. De KAM-coördinatoren zijn in staat adviezen op een zodanige wijze over te brengen dat deze door alle medewerkers worden begrepen.
 
U kunt contact met ons opnemen via kam.scw@strukton.com, fax 0229-547701 of per post naar: Strukton Civiel Regio West, t.a.v KAM-bureau, postbus 1, 1633 ZG Avenhorn.

Ooms vlaggen