Inkoop

Ooms Producten werkt aan langdurige relaties met een select aantal voorkeursleveranciers, met heldere, wederzijdse doelstellingen. Ondernemerschap en specifieke kennis op het gebied van product, markt en proces zijn daarbij erg belangrijk.

Om problemen voor te zijn, geen discussies achteraf te voeren, te voldoen aan wet- en regelgeving, zijn regels en beleid nodig.
Voor een goede invulling van de begrippen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale ketenaanpak vereist. 

Let op: de contactgegevens voor Ooms Construction zijn gewijzigd. Ooms Construction heet sinds 1 januari 2019 Strukton Civiel en is bereikbaar via facturen.scw@strukton.com en wka.scw@strukton.com

Documenten:
Algemene inkoopvoorwaarden Strukton
Factuurvereisten
Aan te leveren documenten inkoopbeleid
Inkoopbeleid Onderaannemers
Inkoopbeleid ZZP-er