Duurzaam

Ooms Construction levert diensten, producten en concepten op het gebied van infrastructuur. Dat zet ons midden in de maatschappij; we gebruiken grond- en hulpstoffen, veroorzaken afval en emissies en vragen bij onze werkzaamheden veel van onze mensen. Vanuit die rol zijn wij dus ook verantwoordelijk voor mens en omgeving. Daarom werken we aan verbetering van de veiligheid, vermindering van de milieubelasting en inpassing in de omgeving. Telkens een stap verder. Al deze aspecten staan in onze besluitvorming op gelijkwaardig niveau.