Mobiliteit Mogelijk Maken

Wegenbouw is van oudsher één van onze kernactiviteiten. Onder wegenbouw wordt ontwerp, aanleg en onderhoud van verhardingsconstructies, zoals snelwegen, provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen verstaan.

Daarnaast leveren we allerlei wegenbouwconcepten voor oplossingen bijvoorbeeld op het gebied van geluidsreductie (Ooms-voeg) en energiewinning (Road Energy Systems). Tevens bieden we een reeks van asfaltproducten voor verschillende toepassingen. Van zwaarbelaste verhardingen, zoals start- en landingsbanen en bedrijfsterreinen op containerterminals tot vederlicht asfalt voor gebieden waar de stabiliteit van de ondergrond gering is.

Hoe groot- of kleinschalig het project ook is, van RAW bestek tot D&C: het komt in orde.