Bitumenproductie en bitumenememulsie

Bitumen is een koolwaterstofproduct dat verkregen wordt door het verwijderen van lichtere fracties uit ruwe aardolie tijdens de raffinage. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de raffinage van vloeibaar petroleum, gas, benzine en diesel. De bitumenproductie is belangrijk voor verschillende sectoren maar één in het speciaal. Bitumen worden voornamelijk gebruikt in de bouw. Ruwweg 85% van de bitumen worden gebruikt voor verhardingen (onder andere wegen en asfalt) en ongeveer 10% wordt gebruikt voor daken. Wereldwijd wordt er jaarlijks ongeveer 100 miljoen ton aan bitumen verbruikt. Bitumen worden voornamelijk gebruik als bindmiddel in het mengsel voor asfalt of als waterdichtingselement bij daken. Naast de productie van daken, wegen en asfalt worden bitumen ook gebruikt voor diverse bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld coatings, achterkanten van tapijttegels en verfproducten. Lees hieronder meer over bitumenproductie.

Productie & Recycling Ooms

 

Bitumenproductie Ooms

Ook Ooms houdt zich bezig met bitumenproductie en bitumenememulsie. Bitumenemulsie bestaat uit een emulsie van bitumen en water in verschillende verhoudingen. Het voordeel van een emulsie is dat deze bij lagere temperaturen vloeibaar blijft. Na verwerking verdwijnt het water en blijft er bitumen over. In het algemeen worden bitumenemulsies gebruikt voor kleeflagen, oppervlaktebehandelingen en slemlagen.

Natuurlijke bitumen

Natuurlijke bitumen, soms ook natuurasfalt, steenasfalt, meerasfalt of oliezand genoemd, worden al 8000 jaar gebruikt als een additief waterdichtingsmiddel. Natuurasfalt slechts in kleine hoeveelheden voor en heeft duidelijk verschillende eigenschappen van geraffineerd bitumen. Bitumen worden regelmatig verward met teer of aardoliepek maar de chemische samenstellingen zijn heel verschillend. Aangezien natuurlijke bitumen niet veel voorkomen is de bitumenproductie erg belangrijk voor de bouw.

Meer informatie over de bitumenproductie van Ooms? Neem contact met ons op!