Betonbouw en Waterbouw bij Ooms

Ooms Construction heeft ruime ervaring in betonbouw. Ooms is sinds 1927 actief in de betonbouw door het onderhoud van zeeweringen. Betonbouw is een prachtig vak waar wij sterk in zijn. Voorbeelden van betonbouw werkzaamheden zijn het onderhoud van de Delflands Zeewering en het eiland Texel; maar Ooms doet meer betonbouw werkzaamheden. Denk hierbij aan het (ver)bouwen van gemalen; het maken van bruggen of een fietstunnel; oeverbeschermingen in steen, staal, beton of hout; het maken en restaureren van kademuren.

De toepassingen in de betonbouw

Naast de sector grond- en wegenbouw heeft Ooms Construction zich door de loop van de jaren heen ontwikkeld op diverse gebieden in de betonbouw en waterbouw. We houden ons al bijna een eeuw bezig met onderhoud van kust- en oeverwerken langs de primaire en secundaire waterkering, onder andere langs de Hollandse kustlijn. Voor het succesvol uitvoeren van de kust- en oeverwerken kan Ooms vertrouwen op haar vakmensen en beschikken over eigen werkschepen en materieel.

aanleg 14

 

Ter voorkoming van bodemerosie brengen wij zinkstukken en steenbestortingen aan. Daarnaast onderzoekt Ooms Construction al jaren de toepassingsgebieden van asfalt voor de waterbouw. In eigen laboratorium worden producten ontwikkeld en getest. Wetenschappelijke kennis, ook op het gebied van schademechanismen en praktische ervaring leidden tot bijvoorbeeld de productie van asfaltmatten, gietasfalt en elastocoast.

De specialisten van Ooms in de betonbouw

De afgelopen decennia zijn wij (mede door de moderne contractvormen zoals prestatie- Design & Construct- en UAV-GC contracten) ons meer en meer gaan toeleggen op beheren en onderhouden van (beweegbare) kunstwerken, vaarwegen en kustverdedigingen. Wij hebben hierdoor ruime ervaring met langlopende onderhoudscontracten en het verzorgen van een passende oplossing om de levensduur van bewegingswerken en opleggingen voor bruggen en sluizen te verlengen. Hierbij combineren wij traditioneel vakmanschap met hightech oplossingen voor civiele, elektrotechnische en werktuigbouwkundige vraagstukken.

Daarnaast realiseert Ooms Construction haveninrichtingen, kadeconstructies en oeverbescherming middels damwandconstructies. Dit doen we in zowel getijdegebied als het binnenwater. Ook voeren we renovaties en restauraties uit aan (grote) waterbouwkundige constructies zoals sluisdeuren (hout en staal), remmingwerken en (gemetselde) kademuren en sluiskolken.

Meer informatie over de betonbouw aanpak van Ooms Construction? Neem contact met ons op!