Asfaltproductie door Ooms

Ooms produceert haar eigen asfalt. In het Noord-Hollandse Schagen maken wij alle standaard soorten asfaltmengels met en zonder hergebruik van asfaltgranulaat tot een maximum van 50%. Ook voor asfalt met een extra lange levensduur worden de door ons ontwikkelde bitumina geproduceerd. De Sealoflex® gemodificeerde bitumina zorgen dat het asfalt langer meegaat dan normaal asfalt. Daarnaast maken wij voor gekleurd asfalt verschillende blanke bindmiddelen, terwijl het vervaardigen van bitumenemulsies in een eigen emulgeerinstallatie gebeurt.

asfaltmolen Schagen Ooms

Hoe wordt asfalt geproduceerd?

Asfalt wordt al lang gebruikt in voornamelijk de weg- en waterbouw. Al in 625 voor Christus werd het eerste asfalt gebruikt voor een wegdek in Babylon. Het produceren van asfalt behoort tot één van onze activiteiten. Asfalt bestaat uit een mix zand- en grindsoorten die na droging en verwarming worden gemend met speciale vulstoffen en bitumen. Over het algemeen is asfalt voor 100% te hergebruiken waardoor er duurzaam met de grondstoffen omgegaan kan worden. Meer weten over onze asfaltproductie? Neem dan contact met ons op.

Soorten asfalt en productiemethode

Door te variëren in de samenstelling van asfalt kunnen verschillende soorten asfalt met verschillende doeleinde geproduceerd worden. Op basis van de verhoudingen kan er gesproken worden over drie soorten asfaltmengels; ondervulde mengels, gevulde mengels en overvulde mengels. Al deze soorten asfalt kunnen gebruikt worden voor speciale gevallen, het ene soort asfalt is bijvoorbeeld beter geschikt voor het afvoeren van water en het andere zorgt voor een langere levensduur. Dit maakt asfaltproductie een interresant en belangrijk speerpunt.

Recycling van asfaltpuingranulaat

Bij reconstructies van wegen en onderhoudswerkzaamheden aan wegverhardingenworden in veel gevallen asfaltverhardingen opgebroken door Ooms. Indien dit opgebroken asfaltniet teerhoudend is, komt het in aanmerking voor warm hergebruik in deasfaltmenginstallatie. Daartoe wordt het opgebroken asfalt eerst gebroken tot eenkleine fractie: asfaltpuingranulaat. Het asfaltpuingranulaat wordt in een parallelle droogtrommel in de asfaltmenginstallatie gedroogd en opgewarmd, waarna het wordt toegevoegd aan een batch nieuw asfalt. Warm hergebruik van asfaltgranulaat bespaart op het verbruik van primaire natuurlijkegrondstoffen. 

Ontwikkeling van asfaltproductie

Naast de productie van asfalt houdt Ooms zich ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige asfaltmengels. Door het blijven ontwikkelen willen wij ons richten op een betere kwaliteit asfalt en een hogere duurzaamheid. Zo heeft Ooms onlangs het Road Energy Systems® geintroduceerd, een systeem waarmee energie uit asfaslt kan worden gewonnen. Wilt u meer weten over asfaltproductie door Ooms? Neem dan direct contact met ons op.